Адміністрацыйныя працэдуры

Назва адміністрацыйнай працэдуры

Дзяржаўны орган (іншая арганізацыя), у які грамадзянін павінен звярнуцца

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры*

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры**

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Адказны за выдачу даведкі, дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (выдаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры
(нумар кабінета, тэлефон), рэжым працы

 

1

2

3

4

5

6

7

ГЛАВА 1. ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ

1.1. Прыняцце рашэння:

 

 

 

 

 

 

1.1.5. аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

мясцовы выканаўчы і распарадчы орган, арганізацыя па месцы працы, службы, сельскагаспадарчая арганізацыя

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якія прымаюцца на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) якія складаліся на такім уліку

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і – у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці
Дамавая кніга (пры яе наяўнасці) – у выпадку пастаноўкі на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрнай, блакіраванай жылой хаце

 

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

кабінет 47

грамадская камісія па жыллёвых пытаннях

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 16.00

1.1.51. аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін стаіць на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (у выпадку павелічэння складу сям'і)

 

мясцовы выканаўчы і распарадчы орган, арганізацыя па месцы працы, службы, сельскагаспадарчая арганізацыя

 

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якія прымаюцца на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) знаходзіліся на такім уліку
< br /> дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і – пры наяўнасці права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці

 

бясплатна

 

1 месяц з дня падачы заявы

 

бестэрмінова

 

кабінет 47

грамадская камісія па жыллёвых пытаннях

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 16.00

1.1.52. аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін стаіць на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (у выпадку змяншэння складу сям'і)

 

мясцовы выканаўчы і распарадчы орган, арганізацыя па месцы працы, службы, сельскагаспадарчая арганізацыя

 

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

 

бясплатна

 

15 дзён з дня падачы заявы

 

бестэрмінова

 

 кабінет 47

грамадская камісія па жыллёвых пытаннях

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 16.00

1.1.53. аб уключэнні ў асобныя спісы ўліку тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

 

мясцовы выканаўчы і распарадчы орган, арганізацыя па месцы працы, службы, сельскагаспадарчая арганізацыя

 

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і – пры наяўнасці права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці

 

бясплатна

 

15 дзён з дня падачы заявы

 

бестэрмінова

 

кабінет 47

грамадская камісія па жыллёвых пытаннях

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 16.00

1.1.6. аб раздзеле (аб'яднанні) чаргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям'і

мясцовы выканаўчы і распарадчы орган, арганізацыя па месцы працы, службы, сельскагаспадарчая арганізацыя

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якія прымаюцца на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (або) стаяць на такім уліку

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і – у выпадку пастаноўкі на ўлік грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

 

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

кабінет 47

грамадская камісія па жыллёвых пытаннях

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 16.00

1.1.7. аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

мясцовы выканаўчы і распарадчы орган, арганізацыя па месцы працы, службы, сельскагаспадарчая арганізацыя

 

 

 

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

бясплатна

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

кабінет 47

грамадская камісія па жыллёвых пытаннях

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 16.00

1.1.8. аб пастаноўцы на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце

арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, сельскагаспадарчая арганізацыя

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якія прымаюцца на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце
< br /> дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае атрыманне жылога памяшкання ў інтэрнаце, – у выпадку наяўнасці такога права

 

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

кабінет 47

грамадская камісія па жыллёвых пытаннях

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 16.00

1.3. Выдача даведкі:

1.3.1. аб стане на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў.

мясцовы выканаўчы і распарадчы орган, арганізацыя па месцы працы, службы, сельскагаспадарчая арганізацыя

 

пашпарт або іншы дакумент, які пацвярджае асобу

 

бясплатна

 

у дзень звароту

 

6 месяцаў

 

кабінет 47

грамадская камісія па жыллёвых пытаннях

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 16.00

1.1. Прыняцце рашэння:

1.1.231. аб накіраванні грамадзян, якія знаходзяцца на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і маюць права на атрыманне льготных крэдытаў на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў, для заключэння дагавораў куплі-продажу жылых памяшканняў, будаўніцтва якіх ажыццяўлялася па дзяржаўнай замове

мясцовы выканаўчы і распарадчы орган, арганізацыя, у якой грамадзянін знаходзіцца на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

 

заява

дакументы, якія пацвярджаюць наяўнасць права (пазачарговага права) на атрыманне льготнага крэдыту на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў

 

бясплатна

 

10 працоўных дзён пасля прыёмкі жылога дома ў эксплуатацыю – у выпадку падачы заявы да прыёмкі жылога дома ў эксплуатацыю

15 працоўных дзён з дня падачы заявы – у выпадку падачы заявы пасля прыёмкі жылога дома ў эксплуатацыю
/p>

 

1 месяц

 

кабінет 47

грамадская камісія па жыллёвых пытаннях

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 16.00

 

мясцовы выканаўчы і распарадчы орган, арганізацыя, у якой грамадзянін знаходзіцца на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

 

заяву

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

звесткі аб даходзе і маёмасці грамадзяніна і членаў яго сям'і

папярэдняя дамова набыцця жылога памяшкання – у выпадку набыцця жылога памяшкання, за выключэннем жылога памяшкання, будаўніцтва якога ажыццяўлялася па дзяржаўнай замове

пасведчанне (пасведчанне) аб дзяржаўнай рэгістрацыі зямельнага ўчастка або дзяржаўны акт на права ўласнасці на зямлю або на права пажыццёвага спадчыннага валодання зямлёй – у выпадку будаўніцтва (рэканструкцыі) аднакватэрнага, блакіраванага жылога дома

засведчанае натарыяльна абавязацельства аб неафармленні ва ўласнасць займанага па дагаворы найму жылога памяшкання з наступным яго вызваленнем – у выпадку наяўнасці такога памяшкання

копія зарэгістраванага ва ўстаноўленым парадку дагавора куплі-продажу жылога памяшкання – у выпадку набыцця жылога памяшкання, будаўнік ства якога ажыццяўлялася па дзяржаўнай замове

 

бясплатна

 

1 месяц з дня падачы заявы

 

у выпадку прадастаўлення аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) жылога памяшкання - на працягу тэрміну будаўніцтва (рэканструкцыі), абумоўленага ў дагаворы, які прадугледжвае будаўніцтва (рэканструкцыю) жылога памяшкання, але не больш за 3 гады з дня пералічэння на спецыяльны рахунак «Субсідыя»

у выпадку прадастаўлення аднаразовай субсідыі на набыццё жылога памяшкання, за выключэннем жылога памяшкання, будаўніцтва якога ажыццяўлялася па дзяржаўнай замове, - 6 месяцаў

у выпадку прадастаўлення аднаразовай субсідыі на набыццё жылога памяшкання, будаўніцтва якога ажыццяўлялася па дзяржаўнай замове,– да наступлення тэрміну поўнага вяртання (пагашэння) ільготнага крэдыту па дзяржаўнай замове

 

кабінет 47

грамадская камісія па жыллёвых пытаннях

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 16.00

1.3. Выдача даведкі:

 

мясцовы выканаўчы і распарадчы орган, арганізацыя, у якой грамадзянін знаходзіцца (складаўся) на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

 

пашпарт або іншы дакумент, які пацвярджае асобу

 

бясплатна

 

у дзень звароту

 

6 месяцаў

 

 кабінет 47

грамадская камісія па жыллёвых пытаннях

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 16.00

ГЛАВА 2. ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

арганізацыя па месцы працы, службы

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

кабінет 29

інспектар аддзела кадраў

8(017)5054538

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

 

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і пасадзе

арганізацыя па месцы працы, службы

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

кабінет 29

інспектар аддзела кадраў

8(017)5054538

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

 

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

арганізацыя па месцы працы, службы

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

кабінет 29

інспектар аддзела кадраў

8(017)5054538

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)

арганізацыя па месцы працы, службы

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

кабінет 19

бухгалтэрыя

8(017)5054532

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, а таксама орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне мясцовага выканаўчага і распарадчага органа, які ажыццяўляе прызначэнне дапамогі (далей – орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне), органы Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

лісток непрацаздольнасці (даведка аб часовай непрацаздольнасці)

бясплатна

не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы, стыпендыі, дапамогі

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці (даведцы аб часовай непрацаздольнасці)

кабінет 19

бухгалтэрыя

8(017)5054532

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

2.6. Назначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне

заява

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

даведка аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанні аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)

копія рашэння суда аб усынаўленні (дачарэнні) (далей – усынаўленне) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей – усынавілі) дзяцей

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў ( удачарыцеляў) (далей – усынавіцелі), апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць

Дамавая кніга (пры яе наяўнасці) – для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для не поўных сем'яў

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

адначасова

кабінет 19

бухгалтэрыя

8(017)5054532

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

2.8. Назначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне

заява

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

заключэнне медычна-кансультацыйнай камісіі

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

 

адначасова

кабінет 19

бухгалтэрыя

8(017)5054532

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне

заява

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, пры наяўнасці такога пасведчання) копія рашэння суда аб усынаўленні для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць

хатняя кніга (пры яе наяўнасці) – для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакаваным жылым доме

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі (з указаннем іншых неабходных звестак, якія мае ўстанова адукацыі)

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў

даведка аб выхадзе на р абату, службу, вучобу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцём узросту 3 гадоў

кабінет 19

бухгалтэрыя

8(017)5054532

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады

арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне

заява

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх пасведчанняў)

дамавая кніга (пры яе наяўнасці) – для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншага дакумента, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў

копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, – на дзяцей старэйшых за 14 гадоў (прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года), а для навучэнцаў, якія навучаюцца за кошт уласных сродкаў, дадаткова ўказваюцца адпаведныя звесткі
< br /> даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам і адносіцца да прыходнага кантынгенту,– на дзяцей, якія наведваюць установы адукацыі (у тым ліку дашкольныя) з кругласутачным рэжымам знаходжання дзіцяці; звесткі аб атрыманых даходах (іх адсутнасці) кожнага члена сям'і за год, які папярэднічае году звароту

пасведчанне дзіцяці-інваліда – для сем'яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

даведка аб утрыманні аліментаў і іх памеры
< br /> даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

пасведчанне інваліда – для аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, якому ўстаноўлена інваліднасць I або II групы

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншых дакументаў, якія пацвярджаюць іх занятасць

 

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

па 31 снежня каляндарнага года, у якім назначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

кабінет 19

бухгалтэрыя

8(017)5054532

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

2.13. Прызначэнне дапамогі па догляду хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў

 

арганізацыя па месцы працы, службы

ліст непрацаздольнасці

бясплатна

не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

кабінет 19

бухгалтэрыя

8(017)5054532

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

2.14. Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці.

 

арганізацыя па месцы працы, службы

ліст непрацаздольнасці

бясплатна

не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

кабінет 19

бухгалтэрыя

8(017)5054532

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

2.16. Прызначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інваліда

арганізацыя па месцы працы, службы

ліст непрацаздольнасці

бясплатна

не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы

2.16. Прызначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інваліда

кабінет 19

бухгалтэрыя

8(017)5054532

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

2.18. Выдача даведкі аб памеры прызначанай дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

 

арганізацыя, якая прызначыла і выплачвае дапаможнік

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

кабінет 19

бухгалтэрыя

8(017)5054532

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

 

 

арганізацыя па месцы працы, службы

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

кабінет 29

інспектар аддзела кадраў

8(017)5054538

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

 

2.20. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

 

арганізацыя па месцы працы, службы або па месцы атрымання пенсіі, дапамогі

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

кабінет 19

бухгалтэрыя

8(017)5054532

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

2.24. Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

 

арганізацыя па месцы працы, службы

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

кабінет 19

бухгалтэрыя

8(017)5054532

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў

 

арганізацыя па месцы працы, службы

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

кабінет 29

інспектар аддзела кадраў

8(017)5054538

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

 

 

2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, органы Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны

 

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

3 дні з дня звароту

бестэрмінова

кабінет 19

бухгалтэрыя

8(017)5054532

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

2.35. Выплата дапаможніка (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне

арганізацыя па месцы працы, службы памерлага (загінулага) або аднаго з бацькоў памерлага дзіцяці (дзяцей), орган, які прызначае і (або) выплачвае пенсію, дапамога па беспрацоўі, мясцовы выканаўчы і распарадчы орган

>

заява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінулага)

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка

даведка аб смерці - у выпадку , калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)

даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі, – у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

 

 

бясплатна

1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

адначасова

кабінет 19

бухгалтэрыя

8(017)5054532

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

2.44. Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

 

 

 

арганізацыя па месцы працы, службы

 

пашпарт або іншы дакумент, які пацвярджае асобу

 

бясплатна

 

5 дзён з дня звароту

 

бестэрмінова

 

камісія па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні

кабінет 47

бухгалтэрыя

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 16.00

 

 

 

 

ГЛАВА 6. АДУКАЦЫЯ

6.1. Выдача дублікатаў:

 

 

 

 

 

 

6.1.1. дакумента аб адукацыі, дадатку да яго, дакумента аб навучанні

арганізацыя або індывідуальны прадпрымальнік, якія выдалі дакумент, мясцовы выканаўчы і распарадчы орган (у выпадку ліквідацыі арганізацыі, спынення дзейнасці індывідуальнага прадпрымальніка)

заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

дакумент, які прыйшоў у непрыдатнасць - у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць

дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы

0,1 базавай велічыні - за дублікат пасведчання аб агульнай базавай адукацыі, атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыі

0,2 базавай велічыні - за дублікат іншага дакумента аб адукацыі (для грамадзян Рэспублікі Беларусь)

1 базавая велічыня - за дублікат іншага дакумента аб адукацыі (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства)

бясплатна - дублікат дадатку да дакумента аб адукацыі, дублікат дакумента аб навучанні

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

бестэрмінова

кабінет 11

загадчык аддзялення

8(017)5054533

сакратар вучэбнай часткі

8(017)5054533

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

14.00 – 17.00

6.1.2. пасведчанні аб накіраванні на працу

арганізацыя, якая выдала пасведчанне аб накіраванні на працу, мясцовы выканаўчы і распарадчы орган (у выпадку ліквідацыі арганізацыі)

заява з указаннем прычын страты пасведчання аб накіраванні на працу або прывядзення яго ў непрыдатнасць

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

пасведчанне аб накіраванні на працу, якое прыйшло ў непрыдатнасць - у выпадку, калі яно прыйшло ў непрыдатнасць

бясплатна

5 дзён з дня падачы заявы, пры неабходнасці запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

да заканчэння ўстаноўленага тэрміну абавязковай працы па размеркаванні або пры накіраванні на працу

кабінет 29

кіраўнік практыкі

8(017)5054538

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

6.1.3. даведкі аб самастойным працаўладкаванні

арганізацыя, якая выдала даведку аб самастойным працаўладкаванні, мясцовы выканаўчы і распарадчы орган (у выпадку ліквідацыі арганізацыі)

заява з указаннем прычын страты даведкі аб самастойным працаўладкаванні або прывядзення яе ў непрыдатнасць

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

даведка аб самастойным працаўладкаванні, якая прыйшла ў непрыдатнасць - у выпадку, калі яна прыйшла ў непрыдатнасць

бясплатна

3 дні з дня падачы заявы, пры неабходнасці запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

бестэрмінова

кабінет 29

кіраўнік практыкі

8(017)5054538

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

6.1.4. білета навучэнца, студэнцкага білета, пасведчання аспіранта (ад'юнкта, дактаранта, суіскальніка), білета слухача, кніжкі паспяховасці вучня, заліковай кніжкі

арганізацыя, якая выдала дакумент

заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць

бясплатна

5 дзён з дня падачы заявы

да заканчэння навучання

кабінет 11

загадчык аддзялення

8(017)5054533

сакратар вучэбнай часткі

8(017)5054533

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

6.2. Выдача даведкі аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (з указаннем неабходных звестак, якія мае ўстанова адукацыі, арганізацыя, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы пасляўніверсітэцкай адукацыі, іншая арганізацыя, індывідуальны прадпрымальнік, якім у адпаведнасці з заканадаўствам прадастаўлена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць

установа адукацыі, арганізацыя, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы пасляўніверсітэцкай адукацыі, іншая арганізацыя, індывідуальны прадпрымальнік, якім у адпаведнасці з заканадаўствам прадастаўлена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць

заяву

адна фатаграфія памерам 30 x 40 мм - у выпадку атрымання навучэнцам даведкі, якая пацвярджае права на льготы па праездзе на пасажырскім транспарце, прадугледжаныя заканадаўствам

бясплатна

у дзень звароту

з 1 верасня або з даты падачы заявы (у выпадку падачы заявы пасля 1 верасня) па 31 жніўня - для навучэнцаў, якія атрымліваюць агульную сярэднюю, спецыяльную адукацыю

6 месяцаў - для іншых навучэнцаў

кабінет 11

загадчык аддзялення

8(017)5054533

сакратар вучэбнай часткі

8(017)5054533

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

6.3. Выдача даведкі аб выніках здачы ўступных іспытаў ва ўстановах вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай або прафесійна-тэхнічнай адукацыі

установа адукацыі

заяву

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

у дзень падачы заявы

6 месяцаў

кабінет 11

загадчык аддзялення

8(017)5054533

сакратар вучэбнай часткі

8(017)5054533

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

6.4. Выдача даведкі аб тым, што вышэйшая, сярэдняя спецыяльная адукацыя атрымана на платнай аснове

установа адукацыі, у якой атрымана вышэйшая, сярэдняя спецыяльная адукацыя, мясцовы выканаўчы і распарадчы орган (у выпадку ліквідацыі ўстановы адукацыі)

 

заяву

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

у дзень падачы заявы

бестэрмінова

кабінет 11

загадчык аддзялення

8(017)5054533

сакратар вучэбнай часткі

8(017)5054533

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

ГЛАВА 18. АТРЫМАНЫЯ ДАХОДЫ І выплачаныя ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (ПОШЛІНЫ). АТРЫМАННЕ ВЫПІСКІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРА ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ. ПРАСТАЎЛЕННЕ АПАСЦІЛЮ НА ДАКУМЕНТАХ АБО ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ДАКУМЕНТАЎ

18.7. Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь

 

арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, падатковы орган па месцы пастаноўкі грамадзяніна на ўлік (месцы яго жыхарства)

заява

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

5 працоўных дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц -

6 месяцаў

кабінет 19

бухгалтэрыя

8(017)5054532

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

18.13. Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб

 

арганізацыя па месцы працы, службы і іншым месцы атрымання даходаў

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

у дзень звароту

бестэрмінова

кабінет 19

бухгалтэрыя

8(017)5054532

пн.- пт.: 09.00 - 13.00

               14.00 – 17.00

*Іншыя дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, па запыце дзяржаўнага органа (іншай арганізацыі), у які звярнуўся грамадзянін, ва ўстаноўленым парадку прадстаўляюцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх выдача, а таксама могуць быць прадстаўлены грамадзянінам самастойна.

Ад грамадзяніна могуць быць запатрабаваны дакументы, якія пацвярджаюць яго паўнамоцтвы, калі з заявай звяртаецца прадстаўнік зацікаўленай асобы, а таксама іншыя дакументы ў выпадках, указаных у пункце 2 артыкула 15 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб асновах адміністрацыйных працэдур".

**У выпадку поўнага вызвалення грамадзяніна ў адпаведнасці з заканадаўствам ад унясення платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, грамадзянін замест дакумента, які пацвярджае ўнясенне платы, прадстаўляе дакумент, які пацвярджае права на такое вызваленне, а ў выпадку частковага. вызвалення акрамя дакумента, які пацвярджае ўнясенне платы, – дакумент, які пацвярджае права на частковае вызваленне.

Адказная асоба за прыём грамадзян па адміністрацыйных працэдурах - сакратар Палягошка Анастасія, кабінет №26, тэл. 505-45-48.

Зарэгістраваны ў Дзяржаўным рэгістры інфармацыйных рэсурсаў №6141303612 ад 19.09.2013

Зарэгістраваны ў РУП БелДІЭ №135394 ад 13.02.2017

Яндекс.Метрика
JoomShaper